Endring av ein del løyvingar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 15 (1997-98), Innst. S. nr. 57 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1997 Innst. S. nr. 57 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1997