Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Jon Lilletun, Ansgar Gabrielsen, Morten Lund og Leif Helge Kongshaug om at staten skal dekke også grunneiernes saksomkostninger i tvister om reinbeite

Dokument nr. 8:26 (2000-2001), Innst. S. nr. 158 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Jon Lilletun, Leif Helge Kongshaug, Morten Lund, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP), (KrF), (SP) og (V) Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. S. nr. 158 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2001