Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 55 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.