Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Jan Simonsen om en handlingsplan for å hjelpe døvblinde og døve med ulike funksjonshemninger

Dokument nr. 8:26 (1997-98), Innst. S. nr. 113 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.03.1998 Innst. S. nr. 113 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998