Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo og omtale av Ringeriksbanen

St.prp. nr. 41 (2000-2001), Innst. S. nr. 180 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.03.2001 Innst. S. nr. 180 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2001