Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000

St.meld. nr. 3 (2000-2001), Innst. S. nr. 244 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2001 Innst. S. nr. 244 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001