Fyrstasjonene - posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur

St.meld. nr. 28 (2000-2001), Innst. S. nr. 288 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2001 Innst. S. nr. 288 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2001