Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 30. januar 2001 med uttalelse fra fylkesutvalget om endring av kommandostrukturen og personellstyrken i vårt heimevern

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist