Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Tverrpolitisk Folkevalgte oversendt fra Odelstingets møte 21. november 1997: (Jf. Innst. O. nr. 5) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for å gjennomføre reduksjoner i boligskatten slik at denne fjernes i løpet av 4 år.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt