Forslag fra Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. november 1997: (Jf. Innst. O. nr. 5) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for å gjennomføre ektefelledelt beskatning, slik at ektefellers samlede inntekt deles i to like deler ved beskatning i klasse 1.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Ikke bifalt