Lenvik kommune sender skriv datert 23. februar 2001 med uttalelse fra kommunestyret om oljevernberedskapen langs den nord-norske kysten

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.