Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og representanten Terje Knudsen oversendt fra Odelstingets møte 30. mars 2001 (Jf. Innst. O. nr. 61): Stortinget ber Regjeringen gjennomføre en uavhengig undersøkelse av bopliktens faktiske betydning for bosettingen og annen aktivitet og utvikling i distriktene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet