Forslag fra stortingsrepresentantene Terje Johansen og Leif Helge Kongshaug om samkjøring av ressurser til styrking av norsk matvaresikkerhet og utvikling av norske konkurransedyktige landbruksprodukter av høy kvalitet

Dokument nr. 8:96 (2000-2001), Innst. S. nr. 270 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Helge Kongshaug, Terje Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 270 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2001