Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om en nasjonal handlingsplan for utbygging av ny vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder

Dokument nr. 8:103 (2000-2001), Innst. S. nr. 261 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Karin Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.05.2001 Innst. S. nr. 261 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2001