Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 23. april 2001 med uttalelse fra fylkestinget om flyavgifter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.