Forslag fra stortingsrepresentantene Oddvard Nilsen, Ansgar Gabrielsen og Ivar Kristiansen om at Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig landbrukspolitisk utvalg som utarbeider et grunnlag for en ny politisk behandling av landbrukspolitikken i Stortinget

Dokument nr. 8:37 (1997-98), Innst. S. nr. 110 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Ivar Kristiansen, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.02.1998 Innst. S. nr. 110 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1998