Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Per Sandberg om å legge forholdene til rette for og stille seg positiv til en konsesjonssøknad fra Industrikraft Midt-Norge DA om etablering av kraftvarmeverk basert på bruk av naturgass i Skogn i Nord-Trøndelag

Dokument nr. 8:39 (1997-98), Innst. S. nr. 234 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Per Sandberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.1998 Innst. S. nr. 234 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1998