Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Magnhild Meltveit Kleppa om en gjennomgang av lovgivningen om konsesjonskraft

Dokument nr. 8:122 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Odd Roger Enoksen Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet