Forslag fra stortingsrepresentant Karl N. Meløysund om åpning av kommersiell fangst av kongekrabbe

Dokument nr. 8:126 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Karl N. Meløysund Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet