Forslag fra stortingsrepresentant Inger Stolt-Nilsen om at Sjøfartsdirektoratet skal flyttes ut av Oslo og lokaliseres i Haugesund

Dokument nr. 8:128 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inger Stolt-Nielsen Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet