Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum

St.prp. nr. 5 (2001-2002), Innst. S. nr. 34 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2001 Innst. S. nr. 34 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2001