Lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002), Innst. O. nr. 12 (2001-2002), beslutning. O. nr. 22 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Innst. O. nr. 12 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001