Valgkomiteen melder å ha valgt Jørgen Kosmo til leder, Inge Lønning til nestleder og Karin S. Woldseth til sekretær

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.