Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige

Innst. S. nr. 47 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.12.1997 Innst. S. nr. 47 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1997