Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000

St.meld. nr. 50 (2000-2001), Innst. S. nr. 38 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2001 Innst. S. nr. 38 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2001