Forlengelse av midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger

St.prp. nr. 27 (2001-2002), Innst. S. nr. 25 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2001 Innst. S. nr. 25 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2001