Valg av medlemmer og varamedlemmer og suppleringsvalg av et medlem og et varamedlem til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 64 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.12.2001 Innst. S. nr. 64 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2001