Skånland kommune sender uttalelse datert 5. desember 2001 med protest fra kommunestyret mot flere halvfinaniserte statlige pålegg/reformer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.