Halden kommune sender skriv datert 14. januar 2001 med uttalelse fra kommunestyret om den økonomiske situasjonen i kommunene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet