Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer

St.prp. nr. 57 (2001-2002), Innst. S. nr. 205 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2002 Innst. S. nr. 205 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2002