Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2001

St.meld. nr. 3 (2001-2002), Innst. S. nr. 212 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 212 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2002