Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett

St.prp. nr. 61 (2001-2002), Innst. S. nr. 269 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2002 Innst. S. nr. 269 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002