Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om norsk tilslutning til Vestnordisk Råd for å bedre kontaktflaten mellom de vestnordiske nasjonene og styrke Rådet som organ for samarbeid om forvaltningen av de store naturressursene i Nord-Atlanteren

Dokument nr. 8:54 (2001-2002), Innst. S. nr. 154 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 24.04.2002 Innst. S. nr. 154 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.05.2002