Buskerud Fylkeskommune sender skriv datert 30. januar 2002 med uttalelse fra fylkesutvalget om vinterstengt eller brøyting av Rv 50 Hol - Aurland

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist