Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om tiltak for å gjøre det lettere å drive fangst på kystsel og å øke fangstkvoten på kystsel i de områdene der kystselen utgjør en trussel mot det økologiske mangfoldet og den økologiske balansen i naturen

Dokument nr. 8:65 (2001-2002), Innst. S. nr. 143 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. S. nr. 143 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2002