Sogndalen kommune sender skriv datert 4. februar 2002 med uttalelse fra kommunestyret: "Nei til flere halvfinansierte reformer".

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.