Geir Johan Gjerde, Gjerdsvika, sender skriv datert 6. februar 2002 med anmodning om riksrettstiltale mot tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landbruket

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.