Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 1998 - 31. desember 2001

Dokument nr. 6 (2001-2002), Innst. S. nr. 194 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2002 Innst. S. nr. 194 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2002