Næringsministerens redegjørelse om IT-politikken

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status