Fræna kommune sender skriv datert 23. desember 1997 med uttalelse fra kommunestyret om kommunens budsjett for 1998

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.