Nord-Trøndelag fylkeskommune sender skriv datert 19. desember 1997 med uttalelse fra fylkestinget om et statlig, samordnet innkjøp av teknisk utstyr til sykehusene fra utlandet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.