Statsbygg - kjøp av administrative konsulenttjenester

Dokument nr. 1(2001-2002), sak nr. 4, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Innst. S. nr. 162 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 162 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2002