Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2001

Dokument nr. 9 (2001-2002), Innst. S. nr. 191 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2002 Innst. S. nr. 191 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002