Forslag fra stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul på vegne av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 67): Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene om fri rettshjelp slik at når en part innrømmes fri sakførsel i barnefordelingssak, skal også den annen part ha fri sakførsel såfremt dennes inntekt ikke overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp med 100 000 kroner.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet