Forslag fra stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 62): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en kvitteringsordning for politiet som sikrer at personer som visiteres får en kvittering på stedet, hvor type kontroll, dato for kontrollen, tid, sted og tjenestenummer til den som kontrollerer, framgår av kvitteringen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet