Forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 77): Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag som sikrer brukermedvirkning i Aetat.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet