Endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1998

Budsjett-innst. S. nr. 7 (1997-98) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1997 Budsjett-innst. S. nr. 7 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1997