Endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1998 som følge av opphevelse av eksisterende eneretter i telesektoren

Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98), jf. St.prp. nr. 1(1997-98) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1og 3 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1997 Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1997