Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad og Christopher Stensaker om å gi frikort for betaling av bompengeavgift til lokalbefolkningen som bor ved E39 mellom Øysand og Thamshamn, og som i fremtiden ikke vil kunne benytte seg av nybygd E39

Dokument nr. 8:152 (2001-2002), Innst. S. nr. 104 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. S. nr. 104 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.01.2003