Opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

St.prp. nr. 79 (2001-2002), Innst. S. nr. 134 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 134 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003